راهنمای اتصال

نحوه اتصال به سرورهای VPN Roma را در این قسمت مطالعه کنید. همچنین می توانید کانکشن VPN را در این بخش دانلود کنید.

راهنمای اتصال

وضعیت سرورها

1 سرور usa روشن است.

1 سرور france روشن است.

1 سرور england روشن است.

1 سرور netherlands روشن است.

ناحیه کاربری

جهت اطلاع از اعتبار باقی مانده، تغییر کلمه عبور و تغییر آدرس ایمیل وارد این قسمت شوید:

ناحیه کاربری

اطلاعات حساب

برای اطلاع از شماره حساب ها این قسمت را مطالعه فرمایید:

اطلاعات حساب

اخبار

برای اطلاع از آخرین اخبار این قسمت را مطالعه فرمایید:

اخبار